Spørsmål og svar

Er billettene dere offisielle ?

Ja, våre billetter er offisielle.

Vil dere kunne selge kun kampbilletter ?

Nei vi vil ikke kunne selge kun kampbilletter, da det er et krav fra Liverpool FC om at offisielle billetter selges som pakker.

Vil dere ha tilgang til pakker ved delvis åpning ?

Ja, vi får vår %-vis del. F.eks. så var planen for oktober å åpne med 25-30% tilskuere. Da ville vi fått vår prosentdel av det som var tillatt i loungene.

Vil dere selge pakker med fly ?

Ja, det er planen. Hovedsaklig fra Oslo, men kan være at vi til storkampene gjør det fra større byer i Oslo. Her kan dere påvirke oss med ønsker 🙂